تبلیغات
مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه(س) منطقه ماهیدشت - چگونگی ارزشیابی پایانی علوم پایه ی اول ابتدایی (ارزشیابی کارتی - ایستگاهی )
مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه(س) منطقه ماهیدشت
بهره گیری از نظرات و تجارب عزیزان عرصه ی تعلیم و تربیت جهت ارتقای همه جانبه ی دانش آموزان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با توجه به دنیای امروزی که فناوری اطلاعات و تبادل اطلات بسیار مهمتر از پیش شده لذا به روز بودن و استفاده از نظرات دیگران و استفاده از تجارب آنهادر روند پیشرفت همه جانبه ی دانش آموزان و سهیل شدن امر تدریس کمک شایانی خواهد کرد.از آنجا که مدارس ابتدایی اغلب روستاها بصورت چند پایه هستند لذا مدیریت زمان از گزینه های غیر قابل انکار جهت بهبود وضعیت تدریس دانش آموزان روستایی است تا با حداقل امکانات بتوان به نتایج ارزنده ای دست یافت.این وبلاگ نیز در همین راستا از تمامی عزیزان عرصه ی آموزش دعوت به همکاری می نماید

مدیر وبلاگ :سامان محمدی
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد وبلاگ و مطالبش چیه؟


آمـوزش عـلـوم در سال اوّل دبستان ، عمدتاً برپرورش مهارت مشاهده تاكید دارد .دانش آموزان از راه مشاهده ، در باره ی دنیای اطرافشان چیزهای زیادی یاد می گیرند . اجسام و پدیده های طبیعی عمدتاً از راه حـواس پنجگانه مـشـاهـده می شود . اطلاعاتی كه دانش آموز از این راه بـه دسـت می آورد ، باعـث تـحـریـك حـس كنجكاوی ، پرسشگری ، تفسیر وقایع محیط اطراف و تحقیق بیشتر مـی شـود . توانایـی مشاهده كردن كه آموزش علوم در سال اوّل بر پرورش آن تاكید دارد ، باعث پـرورش تـوانـایی تعمیم ، برقراری ارتباط ، پیش بینی كردن و … می شود . در سـال ا وّل دبـستـان دانـش آمـوز در درس عـلـوم تجربی مفاهیم اندك و بسیار محدودی فـرا می گیرد ، امـّا بـرپـرورش مهارتها كه مهمترین آنها كـاربـرد مهارت مشاهده و برقراری ارتباط و تا حدی پیش بینی كردن ، نتیجه گیری كردن و كاربرد ابزار اسـت  ، تاكید بیشتری می شود . بنابر این هـرگونه ارزشیابی از دانش آموز ، باید حـامـی هـدف اصلی آمـوزش علوم در این پایه باشد . در امتحان پایانی به ارزیابی مفاهیم اندكی كه دانش آموز فراگرفته اسـت در حـد خود بها داده شـود و بـر ارزیـابـی توانایی هایی كه در كاربرد مـهـارت مـشاهـده و سـایـر مـهـارتـها و نـگرش هایی كه پرورش آنها هدف این درس در سال اوّل بوده است ، تاكید شود .

 با این نگرش مجموعه فعالیـت هایی بـرای امتحانات پایانی كلاس اوّل ابتدایی پیشنهاد می گردد و هـمكاران محتـرم و تـلاشـگر مـی توانند مشابه این امتحان را برای پایان هر دوره ی آموزشی طراحی و اجرا نمایند . 

آمـوزش عـلـوم در سال اوّل دبستان ، عمدتاً برپرورش مهارت مشاهده تاكید دارد .دانش آموزان از راه مشاهده ، در باره ی دنیای اطرافشان چیزهای زیادی یاد می گیرند . اجسام و پدیده های طبیعی عمدتاً از راه حـواس پنجگانه مـشـاهـده می شود . اطلاعاتی كه دانش آموز از این راه بـه دسـت می آورد ، باعـث تـحـریـك حـس كنجكاوی ، پرسشگری ، تفسیر وقایع محیط اطراف و تحقیق بیشتر مـی شـود . توانایـی مشاهده كردن كه آموزش علوم در سال اوّل بر پرورش آن تاكید دارد ، باعث پـرورش تـوانـایی تعمیم ، برقراری ارتباط ، پیش بینی كردن و … می شود . در سـال ا وّل دبـستـان دانـش آمـوز در درس عـلـوم تجربی مفاهیم اندك و بسیار محدودی فـرا می گیرد ، امـّا بـرپـرورش مهارتها كه مهمترین آنها كـاربـرد مهارت مشاهده و برقراری ارتباط و تا حدی پیش بینی كردن ، نتیجه گیری كردن و كاربرد ابزار اسـت  ، تاكید بیشتری می شود . بنابر این هـرگونه ارزشیابی از دانش آموز ، باید حـامـی هـدف اصلی آمـوزش علوم در این پایه باشد . در امتحان پایانی به ارزیابی مفاهیم اندكی كه دانش آموز فراگرفته اسـت در حـد خود بها داده شـود و بـر ارزیـابـی توانایی هایی كه در كاربرد مـهـارت مـشاهـده و سـایـر مـهـارتـها و نـگرش هایی كه پرورش آنها هدف این درس در سال اوّل بوده است ، تاكید شود .

 با این نگرش مجموعه فعالیـت هایی بـرای امتحانات پایانی كلاس اوّل ابتدایی پیشنهاد می گردد و هـمكاران محتـرم و تـلاشـگر مـی توانند مشابه این امتحان را برای پایان هر دوره ی آموزشی طراحی و اجرا نمایند . 

  کارت ارزشیابی                                                  

روش كار معمولاً بدین صورت اسـت كه معلم مربوطه تعدادی كارت سفید تهیه می كنند و روی هـر كدام یـك پرسش می نویسند و در هنگام ارزشیابی پـایـانی ، دانـش آمـوزان چـنـد كارت از بـیـن آنها انتخاب می كنند و به پرسشهای نوشته شده در روی آنها ، پاسخ می دهند .تایید ویا عدم تایید این نوع ارزشیابی ، مانند هـرنـوع ارزشیابی دیگر ، بستگی به نـوع پرسشها و فعالیت هایی دارد كه بـر روی كارت مشخص شده است .این نوع ارزشیابی برای معلمان آشناست وبه شرط در نظر گرفتن هدف های آموزش علوم در ارزشیابی ،استفاده از آن می تواند مناسب باشد . در این قسمت به مثال هایی از این نوع ارزشیابی اشاره می شود و توصیه می گردد كه همكاران محترم درهر مـورد ، انتظارات خـود از دانـش آمـوزان  را دقیقاً برای خود مـشخـص كنند و به عبارت دیگر ، معیار ارزشیابی و قضاوت خـود را تعیین و بـر اسـاس آن دانش آموزان را ارزیابی نمایند . به این نكته درچند مثال اوّل توجه شده است ، بدیهی است كه در كلیه ی مثال ها ، معلم خـود باید انتظارات خویش از دانـش آمـوزان را تـدوین كند و ضمناً پیشنهاد می شود این موارد را روی یك برگه ی جداگانه بنویسد ودرهنگام ارزشیابی دانش آموزان ، از آنها استفاده كند .

 ارزشیابی ایستگاهی

در این روش معلم كلاس اوّل ده ایستگاه فعالیت آماده می كند و از هر دانش آموزی می خواهد كه فعالیت خواسته شده در آن ایستگاه را انجام دهد .ممكن است معلم بـرای هـر دانـش آمـوز 5 ایستگاه از ایـن ده ایستگاه را در نظر بگیرد و در هـر ایستگاه به او به تناسب فعالیت وقـت كافی بدهد . ایـن ارزشیلبی ممكن است یك یا دو روز از وقت معلم را بگیرد . بنابراین باید به گونه ای برنامه ریزی كند كه هر دانش آموز ، در زمان معینی در كلاس حاضر باشد تا ارزشیابی شود .

روش نمره دادن : برای هر ایستگاه 20 نمره قائل شوید و مجموع نمرات را تقسیم بر تعداد ایستگاه ها كنید : 

 نمره ی دانش آموز = مجموع نمرات ایستگاه ها 

                            ------------------------------

                               تعداد ایستگاه ها                                                

مثال : ایستگاه اوّل

مواد لازم : تعدادی برگ كه از بعضی جهات مشابه اند و می توان آنها را به سه نوع طبقه بندی كرد (مثلاً برحسب رنگ و شكل و اندازه )

فعالیت : برگ های مشابه را در یك گروه بگذار

مهارت : مشاهده – طبقه بندی

پاسخ قابل قبول : دانش آموز می تواند برگ ها را حداقل به دو نوع طبقه بندی كند .

ایستگاه دوم

مواد لازم : دو حبه قند ( حبه ای و غیر حبه ای )

فعالیت : در مورد این دو حبه قند ، سه جمله بگو. چه تفاوتها و چه شباهت هایی دارند ؟

مهارت : برقراری ارتباط 

پاسخ قابل قبول : مثلاً هر دو قند سفید است ، قند غیر حبه ای زبرتر است و …

نمونه های دیگری از فعالیت هایی كه می توانیم در امتحانات پایانی در نظر بگیریم :

 

مهارت مشاهده : ارائه ی یك جسم به كودك و درخواست بـرای بیان سه مشخصه ی آن . بـرای مثال ، دادن یـك مداد پاك كن بـه كودك و خواستن ایـن كه مـدادپـاك كن را در یـك جمله توصیف كند ، یا دو مشخصه ی آن را بگوید . موارد مشابه مثل ارائه ی یك گیاه ، یك ادویه ی بو دار ، و …

مهارت اندازه گیری : از دانش آموزان بخواهید كه با یـك نوار مقوایی كه به او داده اید ، طول میزش  را اندازه بگیرد و به شما بگوید كه طول میز مساوی طول چند نوار مقوایی است و مشابه آن . مثلا ً : " اول پیش بینی كن چند دانه لوبیا روی ایـن خط ( خطی به طول 4 سانتیمتر ) جا می گیرد . پیش بینی خـود را بنویس ، سپس طول این خط را با دانه های لوبیا اندازه بگیر و پیش بینی خود را با اندازه ای كه گرفته ای مقایسه كن . "

مهارت كاربرد ابزار :  از دانـش آمـوز بخواهید بـایـك قـیچـی ، چسب مایع و یـك ورق كاغذ ، یـك شكل دلخواه بسازد و برای شما شرح دهد كه چه ساخته است .

مهارت برقراری ارتباط : یك تصویر ، مثلاً جانور یا یك گیاه مشخص ، به دانش آموز نشان دهید و از او بخواهید بدون نام بردن جانور یا گیاه ، آن را توصیف كند به طوری كه دیگران بتوانند جانور را بشناسند  و یا نام آن گیاه را بگویند .

پیش بینی كردن : به دانش آموز سه نوع كاغذ ( حوله ای ، روغنی ، كاغذ معمولی ) بدهید و از اوبخواهید  پیش بینی كند كدامیك سـه قطره آب را بیشتر از خـود عبور مـی دهـد و كدام كمتر و سپس بـا آزمـایش صحـّت پیش بینی خود را امتحان كند .

 

همكاران ارجمند: شـمـا هـم می توانید موارد مشابه این گونه فعالیت های عملی را ، بـه هدف ارزشیابی كردن ، به آسـانـی طـراحـی كنید و مطمئن باشید ، لذّت غیر قابل تصور دانش آموزان از جلسات ایـن چنین ارزشیابی هایی ، خستگی را از تن شما به در خواهد كرد .

نوع مطلب : علوم دوره ابتدایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 3 دی 1390
سه شنبه 28 شهریور 1396 02:00 ق.ظ
Everything is very open with a really clear description of the issues.

It was definitely informative. Your website is very
useful. Many thanks for sharing!
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:48 ب.ظ
Right away I am going to do my breakfast, once having my breakfast coming again to read other news.
سه شنبه 3 مرداد 1396 08:41 ب.ظ
Peculiar article, just what I wanted to find.
سه شنبه 29 فروردین 1396 07:38 ب.ظ
Hi, i feel that i saw you visited my website thus i came to go back the favor?.I am trying to find issues to improve my web site!I
assume its adequate to make use of a few of your ideas!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خدمات وبلاگ نویسان جوانBlogCodeکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفی

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

ابزار مذهبی وبلاگ
وبلاگ
وبلاگ-كد تاریخ هجری
وبلاگکد ماوس
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل
وبلاگ
وبلاگ

چت روم

چت روم

مترجم سایت

مترجم سایت

logPichak go Up

آپلود عكس

آپلود عكس

.

کد جمله های دکتر شریعتی

کد جمله های دکتر شریعتی

کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

کد نمایش آی پی

کد نمایش آی پی

تماس با ما
کد تماس با ما

كدهای جاوا وبلاگ
كد عكس تصادفی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد لوگوهای سه گوشه
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد صلوات شمار برای وبلاگ


ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

ابزار نمایش شعر تصادفی از شاعران برای وبلاگ و سایت

شعر تصادفی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد تلوزیون انلاین

 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه
استخاره آنلاین با قرآن کریم


تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب


بازی آنلاین


http://www.leader.ir
مشاهده و دریافت کد
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزابزار سخن بزرگان برای وبلاگ ها و سایت ها
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگhttp://fish.medu.ir/3538/3538Docs/news/20110803120.jpg
وبلاگ
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پیج رنک گوگل

پیج رنک

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
Check Pagerank of Website Easily

اسلایدر