تبلیغات
مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه(س) منطقه ماهیدشت - تغییر محتوای آموزشی پایه اول دوره ابتدایی،همسوسازی با برنامه درسی ملّی
مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه(س) منطقه ماهیدشت
بهره گیری از نظرات و تجارب عزیزان عرصه ی تعلیم و تربیت جهت ارتقای همه جانبه ی دانش آموزان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با توجه به دنیای امروزی که فناوری اطلاعات و تبادل اطلات بسیار مهمتر از پیش شده لذا به روز بودن و استفاده از نظرات دیگران و استفاده از تجارب آنهادر روند پیشرفت همه جانبه ی دانش آموزان و سهیل شدن امر تدریس کمک شایانی خواهد کرد.از آنجا که مدارس ابتدایی اغلب روستاها بصورت چند پایه هستند لذا مدیریت زمان از گزینه های غیر قابل انکار جهت بهبود وضعیت تدریس دانش آموزان روستایی است تا با حداقل امکانات بتوان به نتایج ارزنده ای دست یافت.این وبلاگ نیز در همین راستا از تمامی عزیزان عرصه ی آموزش دعوت به همکاری می نماید

مدیر وبلاگ :سامان محمدی
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد وبلاگ و مطالبش چیه؟


 

۱ - مقدمه : 

با تصویب سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در هشتصدو بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، بخش های مختلف نظام آموزشی كشور مخاطب این سند تحولی قرار گرفتند. براساس این سند، تحول در زیر نظام برنامه درسی یكی از الزامات عملی برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده بود ولذا طراحی و تدوین " برنامه درسی ملی " به عنوان نقشه راه نظام برنامه درسی در دستور كار متولیان آموزش و پرورش قرارگرفت.

 

۱ - مقدمه : 

با تصویب سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در هشتصدو بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، بخش های مختلف نظام آموزشی كشور مخاطب این سند تحولی قرار گرفتند. براساس این سند، تحول در زیر نظام برنامه درسی یكی از الزامات عملی برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده بود ولذا طراحی و تدوین " برنامه درسی ملی " به عنوان نقشه راه نظام برنامه درسی در دستور كار متولیان آموزش و پرورش قرارگرفت.

با آغاز عملیاتی كردن راهكارهای مورد نظر سند و بروندادهای اولیه برنامه درسی ملی، تغییر در برنامه¬های درسی نیز در برنامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفت. از طرف دیگر براساس مصوبات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش ، مقرر شده بود كه ساختار جدید آموزشی از سال تحصیلی1390-91  اجرا شده و براساس آن ومتناسب با اسناد بالا دستی، برنامه ها وكتاب های پایه های اول ابتدایی تغییر نماید.

 نظر به این كه تبیین برنامه ها و همراه نمودن عوامل دست اندركار آموزش و پرورش با تغییرات مدنظر از محوری ترین مسائل در تحول می باشد و از آنجا كه مقرر گردیده مرحله اولیه تغییرات برنامه ها و كتاب های درسی  موردنظر از ابتدای سال تحصیلی در دسترس نظام آموزشی كشور قرار گیرد، طرح ذیل با عنوان " آموزش معلمین - تغییر محتوای آموزشی پایه اول دوره ابتدایی، همسوسازی با برنامه درسی ملّی – " درصدد است تا بستر لازم برای آشنایی معلمین پایه اول ابتدایی با تغییرات رویكردها، روش های آموزشی و محتوای كتاب های جدید التألیف را فراهم نماید.  

2. ضرورت و اهمیت:

برنامه درسی ملی با ارائه یك الگوی جدید هدف گذاری شامل پنج عنصر(تفكرو تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق) در چهار عرصه ارتباطی متربی(با خود، خدا، خلق، خلقت) اقتضائات كاملا جدیدی را برای مؤلفه های برنامه درسی (رویكرد، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، ارزشیابی،...)  و برنامه آموزشی ایجاد می كند. لذا به تأكید سند تحول راهبردی نظام آموزش و پرورش، همراهی و همكاری فرهنگیان بخش اجتناب ناپذیری از استلزامات اصلی اجرای مؤفقیت آمیز برنامه های تحول آفرین خواهد بود.  ضرورت های آموزش های توجیهی معلمین، شامل موارد زیر می باشد.

1.         ضرورت آشنایی با برنامه درسی ملی : سند برنامه درسی ملی نقشه كلان برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی درسی كشور را تعیین می كند لذا آشنایی اجمالی فرهنگیان با این سند زمینه را برای نشر ارزش ها و ادبیات خاص این سند فراهم كرده و حساسیت جامعه فرهنگی را نسبت به اجرا ی  این سند افزایش خواهد داد.

2.ضرورت یكپارچه¬سازی فهم از ادبیات تحول برنامه درسی: برنامه درسی ملی نقشه راهنمای انتقال ایده ها ومفاهیم اصیل تحولی به محتوای آموزشی می باشد. نشر این مفاهیم نیازمند بحث و تبادل نظر در میان معلمین می¬باشد تا جامعه فرهنگی كشور به یك فهم مشترك از ادبیات برنامه درسی برسند.  

3. ضرورت توجیه تغییرات مفاهیم و محتوای پایه: بر اساس برنامه درسی ملی درجریان تدوین محتوای آموزشی و تربیتی پایه اول ابتدایی تلاش شده تا با رعایت اصول مدنظر برنامه، محتوای آموزشی پایه در تمامی حوزه های یادگیری به معیارهای برنامه نزدیك شوند، و راهبردهای یادهی و یادگیری نیز به تناسب میزان تغییرات محتوا با خواسته های سند هماهنگ گردد. لذا شایسته است مؤلفین و برنامه ریزان محتواهای آموزشی به تعامل با معلمین در این زمینه پرداخته و به درك مشتركی نسبت به این تغییرا ت برسند و فرصت های مناسب یادگیری را برای متربیان خودشان فراهم نمایند.

4. ضرورت پوشش تمامی حوزه های یادگیری:  اسناد تحولی به جریان تربیت نگاه یك پارچه داشته و این امر در تنظیم محتوای آموزشی نیز مورد تاكید قرار گرفته است. لذا  باید برنامه درسی پایه به صورت هماهنگ و یكپارچه به معلمین این پایه عرضه گردیده و برنامه آموزشی به صورت یك كلّ به نظر معلمین پایه رسانده شود.

5. ضرورت بازآموزی روش های یاددهی-یادگیری: سهم مهمی از تحول آموزشی ، تحول در روش های یاددهی-یادگیری می باشد. علی رغم این مهم، آخرین دوره برگزارشده بسیاری از دروس پایه اول مربوط به سالها پیش بوده و باتوجه به تغییرات معلمین پایه اول، اجرای این برنامه ها فرصت ذی قیمتی است تا روش های آموزشی بازبینی شده و معلمین از آخرین مباحث در این حوزه اطلاع یابند.

3. تغییرات برنامه های درسی:

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، حیطه تغییرات برنامه های درسی را از سطح مبانی و اصول به سایر عناصر و اجزاء برنامه¬های درسی تعمیم داده است. بر این اساس، مؤلفین و برنامه ریزان محتوای آموزشی مؤظف بوده اند با در نظر داشتن مبانی و رویكرد این برنامه، نسبت به همسوسازی(بازبینی و یا تألیف مجدد) محتوای آموزشی با برنامه درسی ملی اقدام نمایند. لذا، تغییرات برنامه های درسی گروه های ذیربط به شرح ذیل اعلام می گردد.

: میزان تغییرات برنامه درسی قرآن كریم پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر

خلاصه تغییر و جهت گیری

 

رویكرد

برنامه درسی

بدون تغییر با تاكید جدید بر سوگیری به سوی رویكرد برنامه درسی ملی

رویكرد جاری درس، انس با قرآن كریم و دست یابی به مهارت های اصلی سواد قرآنی (خواندن قرآن و درك تدریجی معنای عبارات آیات ساده قرآن كریم) است. این رویكرد نه تنها در راستای رویكرد برنامه درسی ملی است، بلكه از لوازم و مقدمات ضروری تحقق آن است.

 

 

 

اهداف

 برنامه درسی

 

-آشنایی با آموزه­های قرآنی در قالب پیام های قرآنی و انجام فعالیت های یادگیری باتاكید بر محورهای برنامه درسی ملی مانند:

- تقویت قدرت تفكر و تعقل

-آشنایی با آموزه های قرآنی به عنوان پاسخ و راهی به سوی شكوفایی فطرت الهی

-  تقویت ایمان و باورهای دینی

-آشنایی با آداب و اخلاق اسلامی و تقویت مهارت های زندگی

- برقراری پیوند میان علم و عمل و بهره گیری از آموزه های قرآن كریم در زندگی

- توسعه محیط هاس یادگیری از طریق یارگیری از طریق جلب مشاركت اولیای دانش آموزان در آموزش قرآن؛

محتوای

 برنامه درسی

تغییرجزئی

پیام های قرآنی، اشعار مربوط به پیام ها، برخی داستان های قرآنی جدید، فعالیت های قرآنی

راهبردهای یاددهی-یادگیری

بدون تغییر

مبتنی بر راهبردهای برنامه درسی ملی مانند یادگیری فعال با محوریت دانش آموزان و تأكید بر جذابیت و تنوع فعالیت های یادگیری

راهبردهای ارزشیابی

بدون تغییر

توصیفی - كیفی

فضا/مواد

بدون تغییر

تاكید مجدد بر بسته آموزشی :

 ا. لوحه آموزشی 2. نوار  صوتی(CD) 3. راهنمای معلم(رزقالب كتاب وفیلم آموزشی) 4. نرم افزار كمك آموزشی 5. كتاب های جانبی كمك آموزشی

 

2: میزان تغییرات برنامه درسی هنر پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر

خلاصه تغییر و جهت‌گیری

رویكرد برنامه درسی

بدون تغییر

رویكرد برنامه درسی هنر تربیت هنریاست؛ به این معنا كه معلم  فرصت‌هایی فراهم آورد تا ظرفیت‌های فطری دانش‌آموزان شكوفا شود. به ویژه نسبت به زیبایی‌ها(معنوی و مادی) حساسیت پیدا كنند، آن‌ها را درك كنند و خود در آفرینش زیبایی‌ها بكوشند. تربیت هنری دارای پنج ركن اساسی است: 1-  زیبایی شناسی(یكی از جنبه‌های فطرت توحیدی) ، 2-  آشنایی با خلقت، 3- آشنایی با تاریخ هنر ایران(میراث فرهنگی و هنری)، 4- تولید هنری، 5-  نقد هنری.   از آن‌جا كه این رویكرد با مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی هماهنگ است، تغییر نكرده است.

اهداف برنامه درسی

بدون تغییر

       v         اهداف حوزه‌ دانش:1- آشنایی با خلقت به عنوان منبع الهام آفرینش‌های هنر،  2- آشنایی با رشته‌های هنر،

3-آشنایی مقدماتی با ابزار و مواد هریك از رشته‌های هنری ، 4-آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران

       v         اهداف حوزه مهارت:1- توسعه‌ مهارت‌های حسی، 2- توسعه مهارت‌های گفتاری، 3- توسعه مهارت‌های حركتی برای كاربرد مواد، ابزار و فنون ساده‌ی هنری، 4- توسعه قابلیت‌های تفكر، 5- توانایی ابراز افكار و احساسات به زبان‌ هنری، 6-توسعه‌ مهارت‌های اجتماعی

       v         اهداف حوزه‌ نگرش:1-توجه به زیبایی‌ها و پرورش حس زیباشناسی ، 2- تمایل به ابراز افكار و احساسات با بیان هنری، 3- توجه به توانایی‌های خود و كسب اعتماد به نفس، 4- علاقه به كاوشگری و كسب تجربه در رشته‌های مختلف هنری، 5- توجه به حفظ آثار هنری و میراث فرهنگی، 6- تمایل به برقراری ارتباط و مشاركت در فعالیت‌های گروهی

این اهداف با الگوی هدف‌گذاری برنامه درسی ملی مغایرتی ندارند، لذا تغییری نكرده است. در مرحله اول استقرار برنامه درسی ملی ، روی اهدافی كه برجسته شده،  تأكید بیشتری شده است.

محتوای برنامه درسی

تغییرجزئی

در انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درسی هنر اصول الویت  صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترك، تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌های یادگیری، اهمیت، اعتبار، علاقه، سودمندی،قابلیت یادگیری، درهم تنیدگی، توالی  هماهنگ با برنامه درسی ملی وجود داشته است.  سه اصل دیگر در مرحله بعد وارد خواهد شد. در حال حاضر  سه فعالیت برای سهولت دست‌یابی به اهداف مورد تاكید طراحی شده است.  در طراحی این فعالیت‌ها اجزای الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی، و به ویژه صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترك و تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌های یادگیری كه در مدارس مورد غفلت قرار می‌گیرد، مورد توجه و تأكید بیشتر قرار گرفته است.

راهبردهای یاددهی یادگیری

بدون تغییر

از پیش‌فرض‌های برنامه درسی ملی بندهای 3  و 4 و 5 (ص 114 نگاشت چهارم)  ،  از بخش تلقی ازمعلم: نقش راهنمایی و تسهیل گری او درجریان آموزش ،  از بخش تلقی نسبت به محیط آموزش:  تنوع محیط‌های یادگیری و  نقش فعال دانش‌آموز در برنامه درسی هنر وجود داشته است.    از اصول حكم بر راهبردهای یاددهی- یادگیری : اصل ایجاد زمیه خود راهبری، یادگیری مشاركتی، توجه به زمینه‌های فرهنگی بومی، توجه به فراین و محصول فعالیت هنریزمینه سازی برا یرشد همه جانبه، تناسب با ویژگی‌های رشدی متربیان در برنامه درسی هنر وجود داشته است.  سایر موارد نیز باید در مراحل بعدی وبا بررسی و مطالعه كافی و هموار ساختن زمینه‌های اجرایی همسو سازی شوند. روش‌های فعال در برنامه وجود داشته و تغییری نكرده است.

راهبردهای ارزش‌یابی

بدون تغییر

پیش فرض‌های برنامه درسی ملی بندهای 1 و 2 و 3  و اصول  1 و 2  و 5 و 6   و از سیاست‌ها بند 3 و 4 و5 و 8 و 13 در برنامه درسی هنر وجود داشته است.  سایر بندها در مرحله بعد و با مطلعه و با هماهنگی كلیه دروس دوره ابتدایی انجام خواهد گرفت.

از آن‌جا  ارزشیابی توصیفی -  كیفی  از سال 1384 در برنامه درسی هنر وجود داشته و در حال حاضر این شیوه ارزش‌یابی  مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است و در پایه‌های اول  تا سوم اجرای  سراسری  دارد، در برنامه تغییری نكرده است.   

فضا / مواد

تغییرجزئی

اصول تولید رسانه‌ های یادگیری  به هنگام  تولید لحاظ خواهند شد.

بر تنوع فضاهای آموزشی در برنامه هنر تاكید شده است.  در این‌جا  آموزش در فضای خارج از كلاس، خارج از مدرسه تاكید بیشتر و استفاده از فضای مجازی  و توجه به فناوری ارتباطات و اطلاعات اضافه  شده است.

 

 

3. میزان تغییرات برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر

خلاصه تغییر و جهت‌گیری

رویكرد برنامه درسی

تغییرات كلی

-         تغییر موضوع محوری به فرآیند محوری باتاكید بر حل مسئله؛

-         زمینه سازی برای شكوفایی فطرت الهی بااستفاده مطلوب از موقعیت های ایجاد شده؛

اهداف برنامه درسی

تغییرات كلی

- با توجه به عناصر پنج گانه اهداف كلی برنامه درسی ملی، اهداف برنامه ریاضی تغییر یافته است.

محتوای برنامه درسی

تغییرجزئی

- محتواهای درك عدد، جبر و الگوهای هندسه و اندازه گیری آمار واحتمال تغییرات وسیعی داشته اند.

راهبردهای یاددهی یادگیری

تغییرات كلی

نگاه به حل مسئله، برقراری ارتباط، استدلال و اثبات به كارگیری زبان ریاضی و مهارت های كلامی و استراتژیهای حل مسئله واستفاده از نمایشهای مختلف مفهوم و نیز ساخت مفهوم با استفاده از تجربه عملی

راهبردهای ارزش‌یابی

تغییرجزئی

راهبردهای ارزشیابی به صورت كمی و كیفی بر اساس سند برنامه درسی ملی است.

 فضا / مواد

تغییرجزئی

- به ابزارهای  كمك آموزشی مانند خط كش و شابلون و حتی ماشین حساب توجه شده است.

 

 

4   . میزان تغییرات برنامه درسی تربیت بدنی  پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر

خلاصه تغییر و جهت‌گیری

رویكرد برنامه درسی

تغییرات جزئی

- رویكرد برنامه به حفظ سلامتی، آموزش مهارت های حركتی و ورزشی و آموزش شیوه های زندگی فعال و گذراندن صحیح اوقات فراغت دانش آموزان ،تغییر یافته است. در صورتی كه رویكرد قبلی برنامه كه مصوب شورای عالی می باشد، كسب و حفظ سلامتی و تندرستی از طریق حركت بوده است.

اهداف برنامه درسی

تغییرات جزئی

این اهداف به اهداف قبلی اضافه شده است:

1.     آشنایی با توانایی های جسمانی – روانی خویش؛

2.   آگاهی از رفتارهای متناسب با ارزش ها و فضایل اخلاقی در فعالیت های گروهی؛

3.     مهارت در اجرای انواع بازی ها؛

4.   مهارت های مقدماتی ورزشی با تاكید بر ورزشهای مادر؛

5.     توانایی در انجام رفتارهای اخلاقی فردی و اجتماعی؛

6.     شكرگذاری از خداوند به جهت داشتن نعمت سلامتی؛

7.   احساس مسئولیت به شركت در فعالیتهای جسمانی خارج از مدرسه؛

محتوای برنامه درسی

تغییرات جزئی

افزودن 10 نوع بازی با توجه به الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی وتفسیرلوحه های آموزشی با نگرش برنامه درسی ملی و الگوی هدف گذاری آن

راهبردهای یاددهی یادگیری

تغییرات جزئی

در برنامه قبلی از روش های تدریس مكاشفه ای، سنتی وتركیبی استفاده می شد. هم اكنون روش تدریس از الگوی فرآیند محوری تبعیت می كند كه به صورت عملی معلم و فراگیر در فرآیند آموزش فعال خواهند بود .

 انتخاب روش تدریس تحت تاثیر عوامل  هماهنگی با اهداف، محتوا، خصوصیات دانش آموزان، توانایی معلمان و امكانات و فضای آموزشی می باشد .

 تركیبی از روش های تدریس برای توسعه مهارت های حركتی و ورزشی مناسب خواهد بود . ماننند روش بازی، حل مسئله، مشاركتی،...

راهبردهای ارزش‌یابی

تغییرات كلی

- تبدیل ارزشیابی كمی – كیفی (نمره دهی) به ارزشیابی كیفی (توصیفی)

فضا / مواد

تغییرات جزئی

- استفاده از محیط های متنوع یادگیری مانند طبیعت، به فضاهای یادگیری قبلی كه فقط در حیاط مدرسه و كلاس درس بود اضافه شده است.

5. میزان تغییرات برنامه درسی علوم تجربی  پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر درصد

خلاصه تغییر و جهت‌گیری

رویكرد برنامه درسی

تغییر كلی

1.   توجه به رویكرد فطرت گرایی توحیدی؛(عظمت و نظم خلقت، همراهی اخلاق و ایمان توحیدی با علم، محدودیت علم، فعالیت های علمی تمدن  اسلامی)

2.   توجه به رویكرد زمینه محوری :توجه به زمینه واقعی زندگی، یادگیری فعال، اجتماعی و خلاقانه؛

3.     توجه به یكپارچگی تفكر، ایمان، علم، عمل و اخلاق؛ 

اهداف برنامه درسی

تغییرجزئی

متناسب با جدول اهداف برنامه درسی در عرصه های تفكر، ایمان علم، عمل و اخلاق تغییر یافته است؛ 

محتوای برنامه درسی

تغییر كلی

  تغییر محتوا به تم های پیشنهادی شامل:

1. زمین  2. آسمان  3. انسان  4. جانوران  5. محیط زندگی  6. مواد 7. حركت 8. انرژی

- توجه به ویژگیهای ملی – بومی

 – توجه به محیط پرشور و نشاط

راهبردهای یاددهی یادگیری

تغییرجزئی

-         تغییر شیوه سازماندهی به سازماندهی فعالیت های كلاس پیرامون تم ها؛

-         تعادل دربه كارگیری همه مهارت های ذهنی و عملی، گروهی و انفرادی؛

راهبردهای ارزش‌یابی

-

        -  ارزشیابی جاری درس علوم بر فرآیند محوری تاكید دارد.

فضا / مواد

تغییرجزئی

- تنوع محیط یادگیری و گسترش فضای یادگیری به فعالیت های گروهی و بیرون از مدرسه مرتبط با زندگی دانش آموزان

 

6. میزان تغییرات برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی  پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر درصد

خلاصه تغییر و جهت‌گیری

رویكرد برنامه درسی

تغییر جزئی

- متناسب سازی رویكرد فرهنگی-تربیتی برنامه درسی فارسی موجود با رویكرد فطرت گرایی توحیدی برنامه درسی ملّی

 

اهداف برنامه درسی

تغییر جزئی

با توجه به تغییرات 15% در رویكرد، بیشترین تغییردر بعد نگرشی اهداف زبان آموزی به عمل آمده است. در حیطه های دانشی و مهارتی نیز به نسبت جهت گیری حیطه نگرش تغییرات اندكی صورت گرفته است.

محتوای برنامه درسی

تغییر كلی

1-      تغییر در ساختار كتاب فارسی؛

2-      تغییر در محتوا شامل كلمات كلیدی، جملات و متن ها؛

3-      تغییر در سازماندهی محتوا؛

4-      تغییر در تصاویر و طراحی هنری كتاب؛

راهبردهای یاددهی یادگیری

تغییر كلی

1-      تاكید بر اجرای بیشتر یادگیری مشاركتی؛

2-      تاكید بر اجرای مناسب روش ها و راهبردهای توصیه شده در برنامه زبان آموزی؛

3-      تاكید بر استفاده همزمان عناصر و مؤلفه های بسته های آموزشی؛

راهبردهای ارزش‌یابی

تغییر جزئی

اصلاح وبازنگری در نحوه آزمون سازی فارسی و معیارهای ارزشیابی توصیفی و عناصر كارنامه تحصیلی

فضا / مواد

تغییر جزئی

1-      تاكید بر تناسب و تعادل جمعیت دانش آموزان كلاس برای اجرای بهتر شیوه های فعال برنامه درسی

2-      تاكید بر بكارگیری بسته های آموزشی ارائه شده از سوی سازمان پژوهش؛

3-      تاكید بر استفاده از كتاب های قصه توصیه شده در پایان كتاب فارسی؛

4-      تاكید بر اجرای مستقل زنگ مطالعه و كتاب خوانی

 

4. اهدف طرح:

الف) هداف اصلی : آموزش توجیهی همسوسازی برنامه درسی اول ابتدایی با برنامه درسی ملی

ب)اهداف فرعی:

1. آشنایی آموزگاران پایه اول ابتدایی با برنامه درسی ملی؛

2. ایجاد آمادگی در آموزگاران برای اجرای برنامه درسی پایه؛

3. آشنایی معلمین پایه اول ابتدایی با مفاهیم و روش های یاددهی  و شیوه های ارزشیابی از آموخته ها؛

5. اصول :

1.       كلیه آموزش ها مبتنی بر سیاست های كلی طرح تحول در آموزش وپرورش باشد؛

2.       آموزش ها باید كلیه حوزه­های یادگیری را در برگیرد؛

3.       كلیه معلمین در آموزش ها مشاركت داشته باشند؛

4.       ارائه آموزش های مرحله ای، مبتنی بر طرح كلی تغییر ساختار آموزشی باشد.

5.       از ظرفیت های متنوع آموزش شامل حضوری – غیر حضوری ونیمه حضوری استفاده شود.

6.       شیوه های اجرای آموزش ها تعامل و تعهد هرچه بیشتر مخاطبان را نسبت طرح تحول فراهم كند؛

7.       مولفه های انگیزشی برای حضور مؤثر معلمین در مرحله تامین مدرس و آموزش معلمان استانی در نظر گرفته شود.

منبع مورد استفاده :پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

نوع مطلب : آموزش ابتدایی و تاریخچه، ریاضیات دوره ابتدایی، نکاتی درآموزش ابتدایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 13 دی 1390
پنجشنبه 22 شهریور 1397 07:08 ق.ظ
. Sent on Aug 16, 2017 from KidGuard Inc.
چهارشنبه 3 مرداد 1397 02:09 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. That is a really smartly
written article. I will make sure to bookmark it and come back to read
more of your helpful information. Thanks for the post.
I'll definitely return.
چهارشنبه 27 تیر 1397 03:51 ب.ظ
Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look.
I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be
tweeting this to my followers! Outstanding blog and great style and design.
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 04:11 ب.ظ
резиновые петли купить харьков
фитнес ленты купить
еспандер резинка купити
резинки для тренировки
esonstyle фитнес резинки поштучно
دوشنبه 20 فروردین 1397 01:55 ب.ظ
There are a number of common reasons why this may take place and in most cases simple methods to rectify
it.
دوشنبه 20 فروردین 1397 09:50 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
یکشنبه 19 فروردین 1397 11:29 ب.ظ
Have been taking little over a month.
چهارشنبه 12 مهر 1396 06:43 ق.ظ
Great weblog here! Additionally your web site quite a bit
up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link on your host?
I want my website loaded up as fast as yours lol
شنبه 1 مهر 1396 06:41 ب.ظ
Good day! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:49 ق.ظ
It's fantastic that you are getting ideas from this paragraph as well
as from our dialogue made at this time.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:07 ب.ظ
It's difficult to find educated people for this subject,
however, you seem like you know what you're talking
about! Thanks
جمعه 13 مرداد 1396 02:03 ب.ظ
Amazing! Its truly remarkable paragraph, I have got much
clear idea about from this post.
سه شنبه 3 مرداد 1396 08:04 ب.ظ
Hi to all, it's genuinely a nice for me to visit this website, it includes useful Information.
دوشنبه 1 خرداد 1396 01:14 ب.ظ
Quality content is the crucial to be a focus for the people to visit the
website, that's what this website is providing.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:22 ب.ظ
Excellent web site you have got here.. It's hard to find high quality writing like yours
these days. I seriously appreciate people like you!
Take care!!
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:31 ب.ظ
It's really a cool and useful piece of information. I
am satisfied that you simply shared this helpful information with us.
Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
جمعه 30 دی 1390 01:52 ب.ظ
کارتون خیلی الکی است چرا بخش نظر سنجی فقط گزینه عالی فعال است؟
سامان محمدیعزیزم اخه چرا اینجوری فکر می کنی باور کنید مشکل از مرورگر شما بوده چون خیلی ها متوسط یا ضعیف زدند وگرنه اینقدر تحمل دارم که نقد بشم تازه اینجور می تونم مشکلاتی که از چشمم پنهون مونده رو رفع کنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خدمات وبلاگ نویسان جوانBlogCodeکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفی

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

ابزار مذهبی وبلاگ
وبلاگ
وبلاگ-كد تاریخ هجری
وبلاگکد ماوس
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل
وبلاگ
وبلاگ

چت روم

چت روم

مترجم سایت

مترجم سایت

logPichak go Up

آپلود عكس

آپلود عكس

.

کد جمله های دکتر شریعتی

کد جمله های دکتر شریعتی

کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

کد نمایش آی پی

کد نمایش آی پی

تماس با ما
کد تماس با ما

كدهای جاوا وبلاگ
كد عكس تصادفی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد لوگوهای سه گوشه
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد صلوات شمار برای وبلاگ


ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

ابزار نمایش شعر تصادفی از شاعران برای وبلاگ و سایت

شعر تصادفی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد تلوزیون انلاین

 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه
استخاره آنلاین با قرآن کریم


تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب


بازی آنلاین


http://www.leader.ir
مشاهده و دریافت کد
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزابزار سخن بزرگان برای وبلاگ ها و سایت ها
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگhttp://fish.medu.ir/3538/3538Docs/news/20110803120.jpg
وبلاگ
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پیج رنک گوگل

پیج رنک

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
Check Pagerank of Website Easily

اسلایدر