تبلیغات
مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه(س) منطقه ماهیدشت - طرح درس " علوم تجربی " پایه چهارم ابتدایی
مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه(س) منطقه ماهیدشت
بهره گیری از نظرات و تجارب عزیزان عرصه ی تعلیم و تربیت جهت ارتقای همه جانبه ی دانش آموزان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با توجه به دنیای امروزی که فناوری اطلاعات و تبادل اطلات بسیار مهمتر از پیش شده لذا به روز بودن و استفاده از نظرات دیگران و استفاده از تجارب آنهادر روند پیشرفت همه جانبه ی دانش آموزان و سهیل شدن امر تدریس کمک شایانی خواهد کرد.از آنجا که مدارس ابتدایی اغلب روستاها بصورت چند پایه هستند لذا مدیریت زمان از گزینه های غیر قابل انکار جهت بهبود وضعیت تدریس دانش آموزان روستایی است تا با حداقل امکانات بتوان به نتایج ارزنده ای دست یافت.این وبلاگ نیز در همین راستا از تمامی عزیزان عرصه ی آموزش دعوت به همکاری می نماید

مدیر وبلاگ :سامان محمدی
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد وبلاگ و مطالبش چیه؟


مشخصات كلی :

عنوان درس : آهنربا                                                   نام و نام خانوادگی : ام كلثوم قادری

روش تدریس :پژوهش آموزی                                      دبستان : شهید باهنر

مدرك و رشته تحصیلی : لیسانس آموزش ابتدایی          تعداد دانش آموزان : ۲۵ نفر

زمان : ۴۵ دقیقه                                                       كلاس : چهارم ابتدایی      

اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ تبریز

 

هدف كلی : نامگذاری سرهای آهنربا - خاصیت آهنربا - تاثیر قطب ها آهنربا -

دانستنیها و مهارتها : گفتگو درباره تصویر عنوانی - همكاری جهت تهیه وسایل مورد نیاز - با انجام آزمایشی پی به خاصیت آهنربا در دو سر آهنربا ببرند - با آزمایشی تاثیر قطب های آهنربا بر همدیگر را بدانند - با اطلاعات قبلی كه دارند فرضیه سازی كنند - بهترین فرضیه را برای آزمون انتخاب كنند - از طریق مشاهده و آزمایش اطلاعاتی را كسب كنند - یادداشت برداری كنند - برای اطلاعات و نتیجه گیری كه كرده اند سازماندهی دهند - درباره درستی و نادرستی فرضیه ها قضاوت در گروه داشته باشند - از انجام پژوهش خود گزارش تهیه كنند - ارائه گزارش كنند .

نگرش ها : احساس كنجكاوی نسبت به تهیه آهنرباء وسایل - نشان دادن علاقه نسبت به كار با آهنربا - فعالیت در انجام كار گروهی - پشت سر گذاشتن مراحل آزمایش - رعایت نكات ایمنی - رعایت نكات بهداشتی - مشورت كردن در گروه - همكاری در گروه - استفاده از نظرات همدیگر - تقویت روحیه پرسش و كنجكاوی -

مفاهیم : قطب های غیر همنام همدیگر را جذب می كنند - قطب های همنام همدیگر را دفع می كنند - خاصیت آهنربایی در دو سر آهنربا بیشتر است - قطبی كه به سمت شمال است قطب شمال و با علامت N و قطبی كه به سمت جنوب است قطب جنوب و با علامت S نشان می دهند .

وسایل كمك آموزشی : كتاب درسی - انواع آهنربا ها - براده آهن - سنجاق و سوزن آهنی و فلزی كتاب - تخته سیاه - گچ -

روش یاددهی و یادگیری : الگوی تدریس پژوهش آموزی - روش فعال و گروهی - بحث و گفتگو - بارش فكری -

فعالیتهای قبل از شروع درس : سلام و احوالپرسی - حضور و غیاب طبق روال كار در كلاس - سوال از درس قبلی از چند نفر از دانش آموزان در رابطه با الكترسیته و تشویق آنها - رفع ابهامات و اشكالات درسی - چون جلسه قبل اعلام كرده بودم كه بچه ها درس جلسه بعد درباره آهنربا است و هركس در خانه آهنربایی كه دارد با آن هرچه به ذهنش می رسد را انجام دهد و تجربیات و سوالاتی را كه برایش پیش آمده را یادداشت كند كه دانش آموزان با علاقه و افتخار هركدام در این لحظه می خواهند كه كارهایی را كه خودشان انجام داده اند را بیان كنند كه نشان از آمادگی آنها برای ارائه درس جدید است كه همراه با دانش آموزان كلاس را برای رفتن به آزمایشگاه ترك می كنیم .

مشخصات كلی :

عنوان درس : آهنربا                                                   نام و نام خانوادگی : ام كلثوم قادری

روش تدریس :پژوهش آموزی                                      دبستان : شهید باهنر

مدرك و رشته تحصیلی : لیسانس آموزش ابتدایی          تعداد دانش آموزان : ۲۵ نفر

زمان : ۴۵ دقیقه                                                       كلاس : چهارم ابتدایی      

اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ تبریز

 

هدف كلی : نامگذاری سرهای آهنربا - خاصیت آهنربا - تاثیر قطب ها آهنربا -

دانستنیها و مهارتها : گفتگو درباره تصویر عنوانی - همكاری جهت تهیه وسایل مورد نیاز - با انجام آزمایشی پی به خاصیت آهنربا در دو سر آهنربا ببرند - با آزمایشی تاثیر قطب های آهنربا بر همدیگر را بدانند - با اطلاعات قبلی كه دارند فرضیه سازی كنند - بهترین فرضیه را برای آزمون انتخاب كنند - از طریق مشاهده و آزمایش اطلاعاتی را كسب كنند - یادداشت برداری كنند - برای اطلاعات و نتیجه گیری كه كرده اند سازماندهی دهند - درباره درستی و نادرستی فرضیه ها قضاوت در گروه داشته باشند - از انجام پژوهش خود گزارش تهیه كنند - ارائه گزارش كنند .

نگرش ها : احساس كنجكاوی نسبت به تهیه آهنرباء وسایل - نشان دادن علاقه نسبت به كار با آهنربا - فعالیت در انجام كار گروهی - پشت سر گذاشتن مراحل آزمایش - رعایت نكات ایمنی - رعایت نكات بهداشتی - مشورت كردن در گروه - همكاری در گروه - استفاده از نظرات همدیگر - تقویت روحیه پرسش و كنجكاوی -

مفاهیم : قطب های غیر همنام همدیگر را جذب می كنند - قطب های همنام همدیگر را دفع می كنند - خاصیت آهنربایی در دو سر آهنربا بیشتر است - قطبی كه به سمت شمال است قطب شمال و با علامت N و قطبی كه به سمت جنوب است قطب جنوب و با علامت S نشان می دهند .

وسایل كمك آموزشی : كتاب درسی - انواع آهنربا ها - براده آهن - سنجاق و سوزن آهنی و فلزی كتاب - تخته سیاه - گچ -

روش یاددهی و یادگیری : الگوی تدریس پژوهش آموزی - روش فعال و گروهی - بحث و گفتگو - بارش فكری -

فعالیتهای قبل از شروع درس : سلام و احوالپرسی - حضور و غیاب طبق روال كار در كلاس - سوال از درس قبلی از چند نفر از دانش آموزان در رابطه با الكترسیته و تشویق آنها - رفع ابهامات و اشكالات درسی - چون جلسه قبل اعلام كرده بودم كه بچه ها درس جلسه بعد درباره آهنربا است و هركس در خانه آهنربایی كه دارد با آن هرچه به ذهنش می رسد را انجام دهد و تجربیات و سوالاتی را كه برایش پیش آمده را یادداشت كند كه دانش آموزان با علاقه و افتخار هركدام در این لحظه می خواهند كه كارهایی را كه خودشان انجام داده اند را بیان كنند كه نشان از آمادگی آنها برای ارائه درس جدید است كه همراه با دانش آموزان كلاس را برای رفتن به آزمایشگاه ترك می كنیم .

گام اول : مشخص كردن مسئله :

۱- آهنربا چه چیزهایی را جذب نمی كند ؟

۲- كدام قسمت آهنربا بیشتر مواد را جذب می كند ؟

۳- چرا و قتی دو آهنربا را به هم نزدیك می كنیم بعضی وقت ها به همدیگر می چسبد و بعضی از وقت ها نمی چسبد ؟

گام دوم : بیان مسئله

موضوع پژوهش ( نامگذاری سرهای آهنربا ) را در تخته یادداشت می كنم .

اهداف پژوهش را به شرح زیر در تخته سیاه می نویسم : خاصیت آهنربایی در كدام قسمت آهنربا بیشتر است ؟

از چه علائمی برای نشان دادن آهنربا استفاده می كنیم ؟ - قطب در آهنربا چه معنایی دارد ؟ - قطب های همنام و غیر همنام در آهنربا چه تاثیری بر هم دارند ؟

سوال های پژوهش : بچه ها آیا در خانه با آهنربا كار كردید چه سوالاتی هنگام كار با آهنربا برای شما پیش آمد ؟

فرضیه های پژوهش : یادآوری می كنیم بچه ها پاسخی كه شما برای سوالهایتان پیدا كرده اید را فرضیه می گویند باید آزمایش كنیم تا ببینیم درست است یا نه .

بچه ها عجله می كنند و می خواهند كه با آهنرباهایی كه با خود به كلاس آورده اند را بیان كنند - بچه ها هدف ما این است كه ببینیم ما چگونه می توانیم آهنربا را نامگذاری كنیم پس در گروه ها روی پاسخهای احتمالی ( فرضیه ) فكر كنید و آن پاسخها را یادداشت كنید .

گام سوم : جمع آوری اطلاعات :

بعد از اینكه با سركشی به گروه ها مطمئن شدیم كه فرضیه های دانش آموزان آزمودنی است وسایل لازم را در اختیار آنها قرار می دهیم تا آزمایش كنند و با سركشی به گروه ها و طرح سوال گروه آنها را هدایت می كنیم و راهنمایی های لازم را انجام می دهیم و از آنها می خواهیم مشاهداتشان را یادداشت كنند و همكاری بین گروه را فراموش نكنند.

گام چهارم : تجزیه تحلیل اطلاعات :

بچه ها می توانند به یادداشت های خود كه هنگام آزمایش برداشته اند ، به كتاب درسی یا اگر منبع دیگری داشتند مراجعه كنند و درباره درست بودن فرضیه خود قضاوت كنند ، حتی اگر فرضیه های آنها درست نباشد به فراگیران می گوییم كه از ارزش كار آنها چیزی كم نخواهد شد .

گام پنجم : ارائه گزارش :

گروه ها می توانند از پژوهش خودشان خلاصه ای را در یك صفحه بنویسند و یاد آور می شویم كه هنگام نوشتن یك گزارش خوب باید به موضوع ، سوال ، پاسخ های احتمالی ، خلاصه آزمایش و نتیجه آن اشاره كنند . بعد گزارش ها توسط سرگروه بصورت شفاهی یا كتبی ارائه می شود و گروه ها مورد تشویق قرار می گیرند .

 

                           منابع :

                              ۱- كتاب درسی

                              ۲- كتاب راهنمای معلم

                              ۳- الگوهای جدید تدریس - خانم حاجی اسحق

نوع مطلب : علوم دوره ابتدایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 21 خرداد 1391
یکشنبه 26 شهریور 1396 10:31 ب.ظ
Hey very interesting blog!
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:08 ق.ظ
What's Taking place i'm new to this, I stumbled
upon this I have found It absolutely useful and it has
aided me out loads. I am hoping to contribute & aid different users like its
aided me. Good job.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خدمات وبلاگ نویسان جوانBlogCodeکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفی

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

ابزار مذهبی وبلاگ
وبلاگ
وبلاگ-كد تاریخ هجری
وبلاگکد ماوس
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل
وبلاگ
وبلاگ

چت روم

چت روم

مترجم سایت

مترجم سایت

logPichak go Up

آپلود عكس

آپلود عكس

.

کد جمله های دکتر شریعتی

کد جمله های دکتر شریعتی

کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

کد نمایش آی پی

کد نمایش آی پی

تماس با ما
کد تماس با ما

كدهای جاوا وبلاگ
كد عكس تصادفی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد لوگوهای سه گوشه
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد صلوات شمار برای وبلاگ


ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

ابزار نمایش شعر تصادفی از شاعران برای وبلاگ و سایت

شعر تصادفی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد تلوزیون انلاین

 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه
استخاره آنلاین با قرآن کریم


تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب


بازی آنلاین


http://www.leader.ir
مشاهده و دریافت کد
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزابزار سخن بزرگان برای وبلاگ ها و سایت ها
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگhttp://fish.medu.ir/3538/3538Docs/news/20110803120.jpg
وبلاگ
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پیج رنک گوگل

پیج رنک

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
Check Pagerank of Website Easily

اسلایدر