مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه(س) منطقه ماهیدشت
بهره گیری از نظرات و تجارب عزیزان عرصه ی تعلیم و تربیت جهت ارتقای همه جانبه ی دانش آموزان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با توجه به دنیای امروزی که فناوری اطلاعات و تبادل اطلات بسیار مهمتر از پیش شده لذا به روز بودن و استفاده از نظرات دیگران و استفاده از تجارب آنهادر روند پیشرفت همه جانبه ی دانش آموزان و سهیل شدن امر تدریس کمک شایانی خواهد کرد.از آنجا که مدارس ابتدایی اغلب روستاها بصورت چند پایه هستند لذا مدیریت زمان از گزینه های غیر قابل انکار جهت بهبود وضعیت تدریس دانش آموزان روستایی است تا با حداقل امکانات بتوان به نتایج ارزنده ای دست یافت.این وبلاگ نیز در همین راستا از تمامی عزیزان عرصه ی آموزش دعوت به همکاری می نماید

مدیر وبلاگ :سامان محمدی
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد وبلاگ و مطالبش چیه؟


 1- كاربرد مفاهیمی مانند: فلز و رادیوم و ...... بیانگر كدام اصول است؟

1) واقعیت داشتن جهان- درستی روش تجربه و آزمایش

2) یكسان عمل كردن طبیعت- قابل شناخت بودن طبیعت

3) واقعیت داشتن جهان- قابل شناخت بودن طبیعت

4) یكسان عمل كردن طبیعت- درستی روش تجربه و آزمایش

2- كدام گزینه در مورد مبانی علوم طبیعی نادرست است؟

1) این اصول مانند خیمه‌هایی هستند كه ستون‌های تناور علوم طبیعی آنها را از فرو ریختن باز می‌دارند

2) این اصول مانند لنگرهای نیرومندی هستند كه كشتی علوم تجربی را  از طلاطم و غرق شدن حفظ كرده است

3) این اصول در هیچ‌یك از علوم تجربی قابل تحقیق نیست

4) این اصول نزد همه دانشمندان علوم تجربی پذیرفته شده است

3- در مكتب ماركسیسم انسان مانند یك موم فرض شده كه خودش نمی‌تواند به خودش شكل دهد این مطلب بیانگر رابطه فلسفه و ...... است كه انسان را ....... می داند

1) جامعه شناسی- آزاد                                2) سیاست- مجبور

3) جامعه شناسی- مجبور                             4) سیاست- آزاد

4- كدام پرسش فلسفی نیست؟

1) حكومت بر مردم حق چه كسی یا كسانی است؟

2) آیا آدمی همیشه و در همه جا باید راست بگوید یا اینكه این ارزش‌های اخلاقی نسبی است؟

3) چه كسی باید برای مجرم قانون وضع كند؟   

4) شاخه‌های مختلف علوم انسانی كدامند؟

5- كدام گزینه در مورد مابعدالطبیعه نادرست است؟

1) علم به شناخت احوال موجود مقید است                    2) علم به شناخت احكام و قواعد وجود است

3) علم به شناخت عمق و باطن اشیاء است                    4) علم به شناخت احوال موجودات است

6- تشابه و تفاوت موجودات مربوط به بحث ........ است و ...... حقیقی‌ترین و اصلی‌ترین مبنایی است كه همه خصوصیات اشیاء و پدیده‌ها به آن باز می‌گردد.

1) وجود و ماهیت- تبیین عقلانی                                2) وجود و ماهیت- وجود و هستی

3) وحدت و كثرت- تبیین عقلانی                               4) وحدت و كثرت- وجود و هستی

7- برتراند راسل در كتاب تاریخ فلسفه غرب معتقد به ....... و آن را شگفت انگیزتر از ........ می‌داند

1) ظهور ناگهانی تمدن یونان- تمدن مصر و بین النهرین

2) ظهور تدریجی تمدن یونان- تمدن مصر و بین النهرین

3) ظهور ناگهانی تمدن مصر و بین النهرین- تمدن یونان

4) ظهور تدریجی تمدن مصر و بین النهرین- تمدن یونانادامه مطلب


نوع مطلب : فلسفه و منطق متوسطه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 1 دی 1390
گروه الف
1- اینكه مفهوم قانون به ما می‌فهماند كه انتظار داریم طبیعت همواره به صورت یك‌نواخت و مشابه عمل كند یعنی در شرایط مشابه نتایج مشابه بدست دهد، بیانگر رابطه فلسفه و ...... است و اثبات آن به عهده ........ است.
1) علوم طبیعی- علوم تجربی   2) علوم طبیعی- فلسفه
3) علوم انسانی- علوم تجربی   4) علوم انسانی- فلسفه
2- فیلوسوفوس به معنی ........ است. كلمه‌ی ....... در زبان عربی از لفظ سوفیست گرفته شده و كلمه‌ی فلسفه نیز مرادف با ....... شد.
1) طرفدار دانش- مغالطه- دانش   2) طرفداری دانش- سفسطه- دانشمند
3) طرفدار دانش- سفسطه- دانش   4) طرفداری دانش- مغالطه- دانشمند
3- بحث در مورد اینكه آیا اصالت با «فرد» است یا «جامعه» مربوط به ....... است و از طریق ....... امكان پذیر است
1) جامعه شناسی- روش تجربی   2) فلسفه – روش تجربی
3) جامعه شناسی- تبیین عقلانی   4) فلسفه – تبیین عقلانی
4- در ارتباط فلسفه با كدام علوم انسانی پیرامون فطرت و اراده آزاد بحث می‌شود؟
1) روانشناسی و هنر     2) روانشناسی و حقوق
3) جامعه شناسی و حقوق    4) جامعه شناسی و هنر
5- كوشش فلسفه برای فهم ...... است و مهمترین مصداق فلسفه ...... است.
1) علت حقیقی رویدادها- مابعدالطبیعه
2) علت حقیقی رویدادها- وحدت و كثرت موجودات
3) مبانی فلسفی علوم طبیعی- مابعدالطبیعه
4) مبانی فلسفی علوم طبیعی- وحدت و كثرت موجودات
6- سنگ بودن و درخت بودن و انسان بودن بیانگر كدام یك از مسائل فلسفه اولی است؟
1) علت و معلول   2) وجود و ماهیت  3) وحدت و كثرت  4) ثابت و متغیر
7- تاْملات بشر پیرامون هستی و آغاز و انجام جهان در ابتدا با ...... همراه بود و به زبان ........ شده است.
1) مغالطه- رمزی     2) مغالطه- تعقل
3) باورهای دینی- تعقل    4) باورهای دینی- رمزی
8- نخستین كسی كه در مقابل تعلیم مزد می‌گرفت ..... بود و كتاب «دربارهْ خدایان» از ...... است.
1) پروتاگوراس- گرگیاس    2) پروتاگوراس- پروتاگوراس
3) گرگیاس- گرگیاس    4) گرگیاس- پروتاگوراس

ادامه مطلب


نوع مطلب : فلسفه و منطق متوسطه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 1 دی 1390
اگزیستانس(existence) به معنی وجود است. اولین بار، سورن کیرکگارد فیلسوف دانمارکی، این کلمه را به معنای وجود واقعی انسان به کار برد. وجود انسان به عنوان یک موجود خودآگاه؛ یعنی موجودی که از خودش به طور روشن و بی واسطه آگاه است.
مکتب اگزیستانسیالیسم یا مکتب اصالت وجود که یکی از مکاتب فلسفی است، چنین انسانی را مبداء فلسفه قرار می دهد.

وجه تسمیه این مکتب، این است که بنابر نظر فلاسفه اگزیستانس وجود و هستی هر چیز، بالاتر و متعالی تر از ماهیت و چیستی آن چیز می باشد. همه ما حقیقتا با وجود اشیا سر و کار داریم و اگر درست توجه کنیم، خود را غوطه ور در وجود جهان و موجودات آن می یابیم. بنابراین اصالت با وجود می باشد. (اگزیستانسیالیسم یعنی مکتب اصالت وجود.)

این فلسفه توسط سورن کیرکگارد در قرن نوزدهم به وجود آمد. او با بعضی از سنت های فلسفی که در زمانش رواج داشت، مخالفت نشان داد؛ زیرا عقیده اش این بود که این فلسفه ها چه راست باشند و چه دروغ، ارتباطی با مسائلی که انسان عملا در زندگی با آن ها روبرو است، ندارند.

ادامه مطلب


نوع مطلب : فلسفه و منطق متوسطه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 1 دی 1390

درآمد

هر علمی بر مبانی و پایه هایی استوار است که در خود آن علم بررسی نمی شوند؛ بلکه آن ها را باید در جای دیگر؛ یعنی در فلسفه جستجو کرد.
بنابراین هر علمی، فلسفه ای مخصوص به خود دارد که در آن، از بنیاد های این علم صحبت می شود؛ به عبارت دیگر، در فلسفه هر علم، مسائلی از آن علم مورد بررسی قرار می گیرند که ذاتا ماهیت فلسفی دارند.
مانند فلسفه علم، فلسفه ریاضیات، فلسفه تاریخ، فلسفه حقوق، فلسفه روان شناسی و... .

فلسفه منطق

فلسفه منطق به طور کلی شامل مباحثی فلسفی درباره موضوعاتی است که در علم منطق از آنها بحث می شود.
برای مثال اگر در منطق اعتبار یک استدلال را بررسی می کنیم، در فلسفه منطق این بحث مطرح می شود که چه چیزی را استدلال می گوییم و اساسا معتبر بودن یک استدلال به چه معناست.
و یا اگر مثلا در منطق از صدق یک قضیه صحبت می کنیم، در فلسفه منطق از این بحث می شود که اساسا صدق چیست و در چه صورت می توان گفت یک جمله (قضیه) صادق است؛ و آیا آنچه صادق است ساختار قضیه است یا محتوای آن؛ و...

در واقع همان طور که وظیفه فلسفه علم و فلسفه ریاضیات، بررسی مسائل فلسفی نشات گرفته از علم و ریاضیات است، هدف فلسفه منطق نیز بررسی مسائل ناشی از علم منطق است.

به این ترتیب، چنانکه ذکر شد، در فلسفه منطق، پرسش از بنیاد های علم منطق مطرح می شود. بعضی از مسائل فلسفه منطق؛ یعنی مسائل نوعا فلسفی ناشی از منطق، عبارتند از:
منطق چیست؟ آیا هر نظام عقلی ، نظام منطقی محسوب می شود؟
اعتبار یک استدلال به چه معناست؟ مراد از استنتاج یک گزاره(قضیه) از گزاره های دیگر چیست؟ صدق منطقی یک گزاره چه معنا می دهد؟
آیا نظام جهان، نظامی منطقی است و بر اساس مبانی منطقی به وجود آمده است؟ یا این که منطق فقط امری ذهنی است و قابل اطلاق به جهان خارج نیست؟ و غیره... .

باید گفت که هر چند این مباحث؛ یعنی مباحث فلسفه منطق، به نحوی مورد توجه فلاسفه و منطق دانان از دوران قدیم (چه در فلسفه غرب و چه در فلسفه اسلامی) بوده است، اما از اواخر قرن نوزدهم به بعد با مطرح شدن منطق نمادی (منطق جدید یا منطق ریاضی) در غرب و نیز توسعه ای که در عرصه های مختلف علمی پدید آمد، بحث های فلسفه منطق نیز رواج بیشتری یافت و به یکی از زنده ترین موضوعاتی بدل گشت که تاکنون در دستور کار منطق دانان و فلاسفه قرار گرفته است.

البته واضح است که بسیاری از مباحث فلسفه منطق، اختصاص به منطق ندارد و در زمینه های مختلف مورد عنایت فلاسفه بوده است؛ از جمله در فلسفه زبان، فلسفه ریاضیات ، معرفت شناسی و حتی در فلسفه هایی از اخلاق.
در مورد مبانی فلسفی هر علم، می توانید نگاه کنید به:

منابع

  • فلسفه منطق، اثر سوزان هاک، صفحات 15، 27، 29
نوع مطلب : فلسفه و منطق متوسطه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 1 دی 1390

س 1 : درستی و اعتبار یک استدلال علاوه بر صورت به . . . . . . . آن هم بستگی دارد . ج : ماده‌ی

س 2 : منظور از صورت استدلال چیست .

ج : چگونگی ترکیب و رعایت شرایط انتاج اعم از شرایط عمومی ، شرایط حد وسط و شرایط اختصاصی هر شکل و بدست آوردن نتیجه ، صورت قیاس هستند .

س 3 : منظور از ماده‌ی استدلال چیست .

ج : مقدماتی که استدلال قیاسی از آنها تشکیل می شود اعم از مواد یقینی ( محسوسات ـ تجربیات ـ متواترات ـ اولیات ) و مواد غیر یقینی ( مقبولات ـ وهمیّات ـ مشهودات ـ مشبّهات ـ مظنونات ـ مسلّمات ـ مخیّلات ) ماده‌ی قیاس گویند .ادامه مطلب


نوع مطلب : فلسفه و منطق متوسطه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 17 آذر 1390

روش تدریس درس یازدهم منطق « ارزش قیاس » صص 79 74

س 1 : . . . . . . . . . هنر فطری ذهن بشر است که بی هیچ تردیدی در هر انسان ، در مراتب مختلف تجلی پیدا می کند .

ج 1 : استدلال

س 2 : انواع استدلال را نام ببرید و جایگاه آنها را در رفع نیازهای انسان ، بیان کنید .

ج 2 : استدلال بر سه نوع تمثیل ، استقراء و قیاس است .

تمثیل و استقراء اگر چه یقین و اطمینان بی چون و چرا به ما نمی دهند ، ولی ارزش بسیار زیادی دارند و دایره‌ی وسیعی از نیازهای انسان را پوشش می دهند و رفع می نمایند . ( یعنی اگر چه یقینی نیستند ، اما بسیاری از نیازهای انسان را رفع می کنند . )ادامه مطلب


نوع مطلب : فلسفه و منطق متوسطه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 17 آذر 1390

نمونه سؤالات درس هشتم منطق « احکام قضایای حملی » ( صص 56 46 )

س 1 : منظور از احکام قضایا چیست ؟ در این بحث چه تغییراتی در تبدیل یک قضیه به قضیه‌ی دیگر قابل اعمال است ؟

س 2 : پنج مورد از احکام قضایا را نام ببرید و برای هر یک مثالی از خود بیاورید .

س 3 : جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . ( صدق ، کذب ، صادق ، کاذب ، ‌کیف ، کمّ ، شخصیه ، سالبه جزئی )

1 ـ عکس مستوی عبارت از این است که جای دو جزء قضیه را عوض کنیم . و . . . . . و صدق را به حال خود بگذاریم .ادامه مطلب


نوع مطلب : فلسفه و منطق متوسطه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 17 آذر 1390

باسم الله النور     درس نهم منطق « استدلال یعنی ترکیب قانون مند قضایا »

س 1: عالی‌ترین و پیچیده‌ترین عمل ذهن یا توانمندی ارزشمند ذهن انسان چیست؟ ج : حجت یا استدلال

س 2: حجت یا استدلال را تعریف کنید و اقسام آن را ذکر کنید.

ج : تصدیق‌های معلومی که سبب کشف تصدیق مجهول می‌شوند به عبارت دیگر :

استدلال عبارت است از ترکیب قانون‌مند قضایای معلوم برای رسیدن به نتیجه و قضیه‌  ی جدید.ادامه مطلب


نوع مطلب : فلسفه و منطق متوسطه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 17 آذر 1390

س 1 : درستی و اعتبار یک استدلال علاوه بر صورت به . . . . . . . آن هم بستگی دارد . ج : ماده‌ی

س 2 : منظور از صورت استدلال چیست .

ج : چگونگی ترکیب و رعایت شرایط انتاج اعم از شرایط عمومی ، شرایط حد وسط و شرایط اختصاصی هر شکل و بدست آوردن نتیجه ، صورت قیاس هستند .

س 3 : منظور از ماده‌ی استدلال چیست .

ج : مقدماتی که استدلال قیاسی از آنها تشکیل می شود اعم از مواد یقینی ( محسوسات ـ تجربیات ـ متواترات ـ اولیات ) و مواد غیر یقینی ( مقبولات ـ وهمیّات ـ مشهودات ـ مشبّهات ـ مظنونات ـ مسلّمات ـ مخیّلات ) ماده‌ی قیاس گویند .ادامه مطلب


نوع مطلب : فلسفه و منطق متوسطه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 17 آذر 1390

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خدمات وبلاگ نویسان جوانBlogCodeکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفی

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

ابزار مذهبی وبلاگ
وبلاگ
وبلاگ-كد تاریخ هجری
وبلاگکد ماوس
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل
وبلاگ
وبلاگ

چت روم

چت روم

مترجم سایت

مترجم سایت

logPichak go Up

آپلود عكس

آپلود عكس

.

کد جمله های دکتر شریعتی

کد جمله های دکتر شریعتی

کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

کد نمایش آی پی

کد نمایش آی پی

تماس با ما
کد تماس با ما

كدهای جاوا وبلاگ
كد عكس تصادفی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد لوگوهای سه گوشه
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد صلوات شمار برای وبلاگ


ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

ابزار نمایش شعر تصادفی از شاعران برای وبلاگ و سایت

شعر تصادفی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد تلوزیون انلاین

 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه
استخاره آنلاین با قرآن کریم


تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب


بازی آنلاین


http://www.leader.ir
مشاهده و دریافت کد
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزابزار سخن بزرگان برای وبلاگ ها و سایت ها
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگhttp://fish.medu.ir/3538/3538Docs/news/20110803120.jpg
وبلاگ
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پیج رنک گوگل

پیج رنک

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
Check Pagerank of Website Easily

اسلایدر

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو